Kategoriler: Makaleler

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşadığımız formel dünyadan başka kendine özgü kuralları ve usulleri olan dijital bir dünya ortaya çıkmıştır. Dijital dünya, günümüz dünyasına ait her şeyi içinde barındırdığından pek çok devlet yasa koyucu vasıtasıyla bu dijital dünyayı da hukuki olarak düzenlemeye ve denetim altına almaya çalışmıştır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

BİLİŞİM SUÇLARI

Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber Suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

BULUT BİLİŞİMİ

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz ve yakın gelecekte bir standart haline gelecek Bulut bilişimi, kısaca bilgisayarda bulunan hard disklerde yer alan verilerin internet gezegeninin bulutlarında sanal ortamda depolanmasıdır.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ŞİRKETLERİN SORUMLULUKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da birçok şirketin hukuki ve cezai sorumluluğunu etkileyecek olan 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY