ONLİNE ALIŞVERİŞİN HUKUKİ BOYUTU

Teknoloji ve bilişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak internet, günümüzde ticaretin de elektronik alana taşınmasına yol açmıştır. E-ticaret, tüketicilere ya da sağlayıcılara ulaşmak, online ticari talimatlar vermek ve ödemeler yapmak amacıyla internet uygulamalarını kullanır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

Canlı Yayından

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY, Sözcü Gazetesi canlı yayınında toplumda “Ayşegül Terzi Davası” olarak bilinen dava hakkındaki görüşlerini telefon bağlantısı ile aktarmıştır.

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşadığımız formel dünyadan başka kendine özgü kuralları ve usulleri olan dijital bir dünya ortaya çıkmıştır. Dijital dünya, günümüz dünyasına ait her şeyi içinde barındırdığından pek çok devlet yasa koyucu vasıtasıyla bu dijital dünyayı da hukuki olarak düzenlemeye ve denetim altına almaya çalışmıştır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

BİLİŞİM SUÇLARI

Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve / veya buna bağlı verileri ve / veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber Suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY