Aile ve Miras Hukuku

  • Aile hukukundan doğan boşanma, nafaka, manevi tazminat ve benzeri ihtilafların çözümü ve davaların takibi
  • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Paylaşımı)
  • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
  • Miras hukukuna ilişkin olarak; veraset işlemlerinin takibi, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması ve sair ihtilafların çözümü ve davaların takibi
  • Vesayet davaları başta olmak üzere kişiler hukukuna dair dava ve işlemlerin takibi hizmetleri verilmektedir.

Anasayfa’ya Dön