İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma)
  • İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü
  • İş yeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
  • İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması
  • SGK düzenlemeleri
  • İşe iade davaları
  • Tüm işçilik alacaklarına ilişkin davalar
  • İş Hukukundan kaynaklı sair tüm davalar
  • İşverenlere hukuki danışmanlık hizmeti
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü iş kazasından doğan ceza davaları ile maddi ve manevi tazminat davaları hizmetleri verilmektedir.

Anasayfa’ya Dön