Dernek ve Vakıflar Hukuku

Hukuk büromuz, dernekler ve vakıflar bakımından müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

  • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davaları
  • Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar
  • Dernek ve vakıfların ticari davaları
  • Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri
  • Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi
  • Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi
  • Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi ve düzenlenmesidir.

Anasayfa’ya Dön