GDPR’a UYUM SÜRECİNİ TAMAMLADINIZ MI?

Avrupa Birliğine üye ülke vatandaşlarının kişisel veri/bilgi güvenliği ve gizlilik haklarının ihlalini önlemek için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada kısaca GDPR olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem Avrupa Birliği dahilindeki kuruluşlar, hem de Avrupa Birliği dışındaki şirketler için geçerli. Kısacası, AB’de ikamet eden kişilerin verilerini işleyen tüm şirketler GDPR’a uymak zorundadır. Bu nedenle de işlemin veya şirketin AB’de olup olmadığına bakılmaksızın AB vatandaşlarına mal veya hizmet sunan şirketler GDPR kapsamındadır.

[Devamı İçin Tıklayın]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI*

           Çağımızda, modern ve teknolojik iletişim araçları sayesinde kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması kişi-kurum ve ülkeler bazında kolaylaştığı gibi bu kolaylık kişisel veri sahipleri ile verileri elinde bulunduranlar arasındaki menfaat dengesini kişisel veri sahipleri aleyhine bozmaktadır. Bu menfaat dengesizliğini ortadan kaldırmak, kişisel veri sahibi ile verileri elinde bulunduran kişiler arasındaki güç dengesinin korunması amacıyla 108 sayılı Avrupa Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi bulunmaktadır.

[Devamı İçin Tıklayın]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

*IT Network Bilgi Teknolojileri Dergisi Mayıs 2018 özel sayısında yayımlanmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

             Ülkemizin özellikle de İstanbul’un deprem kuşağında olması, deprem felaketini sıklıkla yaşamış olması, depremlerde binlerce insanın hayatını kaybetmesi veya ağır yaralanmaları, hayatta kalabilenlerin de bedensel ve ruhsal olarak ağır travmalar yaşaması sonucu yasa koyucu ‘’yaşam hakkının tüm hakların üstünde bir hak olduğu’’, “devletin vatandaşının yaşam hakkını korumak ve kollamak yükümlülüğü ‘’ anlayışıyla 6306 sayılı afet riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği de 04.08.2012  günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

[Devamı İçin Tıklayın…]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

ELEKTRONİK TİCARETİN HUKUKSAL BOYUTU

E-ticaret, tüketicilere ya da sağlayıcılara ulaşmak, online ticari talimatlar vermek ve ödemeler yapmak amacıyla internet uygulamalarını kullanır.

E- ticaretin bir çeşidi; internet üzerinden alınan veya satılan maddi malların geleneksel dağıtım kanalları(kargo şirketleri) ya da internet satışlarına özel lojistik destek veren firmalar tarafından teslimi suretiyle yapılan dolaylı e-ticarettir.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

 

NESNELERİN İNTERNETİNDE KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ SORUNU

Günümüz bilişim teknolojilerinin gelişme hızı dikkate alındığında gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama ortaya çıkmasın. Bunun son günlerdeki en önemli örneğini de “Nesnelerin İnterneti” olarak adlandırılan iletişim ağı oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti, en sade tabiri ile; yaşanılan çevrede var olan fiziksel bir çok nesnenin internete bağlanarak birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişimi ifade etmektedir.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY