GDPR’a UYUM SÜRECİNİ TAMAMLADINIZ MI?

Avrupa Birliğine üye ülke vatandaşlarının kişisel veri/bilgi güvenliği ve gizlilik haklarının ihlalini önlemek için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada kısaca GDPR olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem Avrupa Birliği dahilindeki kuruluşlar, hem de Avrupa Birliği dışındaki şirketler için geçerli. Kısacası, AB’de ikamet eden kişilerin verilerini işleyen tüm şirketler GDPR’a uymak zorundadır. Bu nedenle de işlemin veya şirketin AB’de olup olmadığına bakılmaksızın AB vatandaşlarına mal veya hizmet sunan şirketler GDPR kapsamındadır.

GDPR, kişisel veri sahibi odaklı bir yönetmelik olduğundan şirketlere önemli kısıtlamalar ve yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklere uymayan şirketler için de önemli cezalar öngörülmektedir. GDPR’da belirtilen yükümlülüklere uymayan şirkete, şirketin yıllık küresel cirosunun %4’üne veya 20 milyon €’ya kadar (hangisi daha yüksekse) para cezası öngörülmektedir. Örneğin verileri işlemek için verisi işlenecek kişinin rızasının alınmaması durumunda bu para cezası uygulama alanı bulacaktır.

GDPR’ın Türkiye ve/veya Türk şirketlerine uygulanması için AB’deki kişilere yönelik mal ve hizmetler sunması kısacası pazarlaması ve satışa sunması yeterli olup ayrıca ürün ve/veya hizmetin satılması zorunluluğu yoktur.

108 sayılı Avrupa Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi esas alınarak hazırlanan ve Türk Mevzuatında da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kişisel veri işleyen şirketlere birçok yaptırım getirmektedir.

Uluslararası boyutta GDPR ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde; ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için şirketler hukuki ve teknik destek ile uyum sürecine girmekte ve kayıtlarıyla beraber şirket içi uygulamalarının da mevzuata uyumlu getirmektedirler.

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY