Borçlar Hukuku

  • Her tür Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Karz, Hizmet, Vekalet, Kefalet, İstisna, Bağışlama sözleşmeleri ile  Haksız Fiil  ve Sebepsiz Zenginleşmeden doğan davaların takibi
  • Her tür hukuki ilişkilerin kurulmasına yol açan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Anasayfa’ya Dön