İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku

  • Tam yargı (tazminat) davaları
  • İptal davaları
  • İdari başvurular
  • İdari kararların iptali davaları
  • İmar ve ihale mevzuatına ilişkin davaların takibi

Vergi Hukuku

  • Vergi dairelerince verilen cezaların ve ödeme emirlerinin iptali ve ilgili sair hizmetler
  • Vergi suçları nedeniyle ceza davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

Anasayfa’ya Dön