Aylık arşivler: Haziran 2018

GDPR’a UYUM SÜRECİNİ TAMAMLADINIZ MI?

Avrupa Birliğine üye ülke vatandaşlarının kişisel veri/bilgi güvenliği ve gizlilik haklarının ihlalini önlemek için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada kısaca GDPR olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem Avrupa Birliği dahilindeki kuruluşlar, hem de Avrupa Birliği dışındaki şirketler için geçerli. Kısacası, AB’de ikamet eden kişilerin verilerini işleyen tüm şirketler GDPR’a uymak zorundadır. Bu nedenle de işlemin veya şirketin AB’de olup olmadığına bakılmaksızın AB vatandaşlarına mal veya hizmet sunan şirketler GDPR kapsamındadır.

[Devamı İçin Tıklayın]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI*

           Çağımızda, modern ve teknolojik iletişim araçları sayesinde kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması kişi-kurum ve ülkeler bazında kolaylaştığı gibi bu kolaylık kişisel veri sahipleri ile verileri elinde bulunduranlar arasındaki menfaat dengesini kişisel veri sahipleri aleyhine bozmaktadır. Bu menfaat dengesizliğini ortadan kaldırmak, kişisel veri sahibi ile verileri elinde bulunduran kişiler arasındaki güç dengesinin korunması amacıyla 108 sayılı Avrupa Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi bulunmaktadır.

[Devamı İçin Tıklayın]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

*IT Network Bilgi Teknolojileri Dergisi Mayıs 2018 özel sayısında yayımlanmıştır.