Günlük arşivler: 11 Haziran 2018

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI*

           Çağımızda, modern ve teknolojik iletişim araçları sayesinde kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması kişi-kurum ve ülkeler bazında kolaylaştığı gibi bu kolaylık kişisel veri sahipleri ile verileri elinde bulunduranlar arasındaki menfaat dengesini kişisel veri sahipleri aleyhine bozmaktadır. Bu menfaat dengesizliğini ortadan kaldırmak, kişisel veri sahibi ile verileri elinde bulunduran kişiler arasındaki güç dengesinin korunması amacıyla 108 sayılı Avrupa Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi bulunmaktadır.

[Devamı İçin Tıklayın]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

*IT Network Bilgi Teknolojileri Dergisi Mayıs 2018 özel sayısında yayımlanmıştır.