Tüketici Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

  • Tüketiciler ile ilgili hukuki ihtilaflarının ve davalarının takibi
  • Kartel faizi
  • Noter ihtarnamelerinin gerektiği zaman hukuki yollarla cevaplanması
  • Şirkete ulaşan tüketici şikayetleri ile ilgili çözüm önerilerinde bulunulması
  • Tüketicilerle ilgili konularda hukuki görüş verilmesi
  • Müşteri ile şirket menfaatleri doğrultusunda anlaşma yapılması halinde protokollerin hazırlanması
  • Şirket dokümanlarının Tüketici Hukuku açısından incelenmesi
  • Tüketici Hukuku ile ilgili davaların takibidir.

Anasayfa’ya Dön