Ticaret ve Şirketler Hukuku

Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında, hukuk büromuz müvekkillerine her türlü hukuki danışmanlık hizmetlerini  sunmaktadır.

  • Yapılarına ve faaliyet alanlarına göre ilgili mevzuat uyarınca şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Ticari ilişkilerden doğan ihtilafların çözümü
  • Ticaret şirketlerinin hisse devir işlemlerinin yürütülmesi
  • Ticaret şirketlerinin ilgili mevzuata göre ana sözleşme tadilleri
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve kuruluşa ilişkin işlem ve yazışmaların yapılması
  • Ticaret Hukuku ile ilgili her türlü davanın takibi, imzalanmış sözleşmelerle ilgili her türlü ihtilafın gerek alternatif uzlaştırma yollarıyla, gerek tahkim veya dava yoluyla çözülmesi ve her aşamada hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

Anasayfa’ya Dön