Günlük arşivler: 18 Aralık 2016

ELEKTRONİK TİCARETİN HUKUKSAL BOYUTU

E-ticaret, tüketicilere ya da sağlayıcılara ulaşmak, online ticari talimatlar vermek ve ödemeler yapmak amacıyla internet uygulamalarını kullanır.

E- ticaretin bir çeşidi; internet üzerinden alınan veya satılan maddi malların geleneksel dağıtım kanalları(kargo şirketleri) ya da internet satışlarına özel lojistik destek veren firmalar tarafından teslimi suretiyle yapılan dolaylı e-ticarettir.

[Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

 

NESNELERİN İNTERNETİNDE KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ SORUNU

Günümüz bilişim teknolojilerinin gelişme hızı dikkate alındığında gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama ortaya çıkmasın. Bunun son günlerdeki en önemli örneğini de “Nesnelerin İnterneti” olarak adlandırılan iletişim ağı oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti, en sade tabiri ile; yaşanılan çevrede var olan fiziksel bir çok nesnenin internete bağlanarak birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişimi ifade etmektedir.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

ONLİNE ALIŞVERİŞİN HUKUKİ BOYUTU

Teknoloji ve bilişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak internet, günümüzde ticaretin de elektronik alana taşınmasına yol açmıştır. E-ticaret, tüketicilere ya da sağlayıcılara ulaşmak, online ticari talimatlar vermek ve ödemeler yapmak amacıyla internet uygulamalarını kullanır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY

Canlı Yayından

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY, Sözcü Gazetesi canlı yayınında toplumda “Ayşegül Terzi Davası” olarak bilinen dava hakkındaki görüşlerini telefon bağlantısı ile aktarmıştır.

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşadığımız formel dünyadan başka kendine özgü kuralları ve usulleri olan dijital bir dünya ortaya çıkmıştır. Dijital dünya, günümüz dünyasına ait her şeyi içinde barındırdığından pek çok devlet yasa koyucu vasıtasıyla bu dijital dünyayı da hukuki olarak düzenlemeye ve denetim altına almaya çalışmıştır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY