SOSYAL MEDYA HUKUKU

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşadığımız formel dünyadan başka kendine özgü kuralları ve usulleri olan dijital bir dünya ortaya çıkmıştır. Dijital dünya, günümüz dünyasına ait her şeyi içinde barındırdığından pek çok devlet yasa koyucu vasıtasıyla bu dijital dünyayı da hukuki olarak düzenlemeye ve denetim altına almaya çalışmıştır.

 [Devamı için Tıklayın….]

Av. Şebnem Tuğçe ATASOY